WAFANYAKAZI WA HOSPITALI KUU YA MNAZIMMOJA KUENGEZA KASI YA KUFANYA KAZI

  Waziri  wa AfyaHamad Rashid Mohammed amewatakawafanyakaziwahospitalikuuyamnazimmojakuengezakasiyakufanyakaziilikuwezakuletamabadilikoyakiutendaji. AmesemaHospitalikuuyaMnazimmojanijicho la wananchinainategemewasanakutokananahudumanyingizinazopatikanahapo,  hivyoamewatakawafanyakazikutoahudumazinazokubalikakwajamiinakuepushamalalamikoyamarakwamarayanayojitokezahospitalinihapo. HayoameyaeelezaleohukohospitalikuuyaMnazimmojawakatialipokutananaBodiyaushauriyaHospitaliyamnazimmojapamojanakamatitendajiyaWizarayaafyakatikakupangamikakatiyakufanikishahudumazaafyaHopitalinihapo. AmesemaBodiyaushauriyaHospitalikuuyaMnazimmojainawajibumkubwawakusimamiautekelezajiwakazizahospitalihiyoilikuonakwambahudumazinazotolewazinauborakwawatuwotewanaofikakupatahuduma. AlifahamishakuwabaadhiyachangamotozinazoikabiliHospitalihiyonivyemazikachukuliwahatuazaharakakwa

Soma Zaid