SERIKALI YA MAPINDUZI YA ZANZIBAR ITAENDELEA KUHAKIKISHA USTAWI WA WAZEE NCHINI UNAIMARISHWA

Waziri wa kazi uwezeshaji Wazee Wanawake na Watoto Dk Modline Castico amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mifumo ya kisera na kisheria ili kuhakikisha Ustawi wa Wazee Nchini unaimarishwa.

Amesema miongoni mwa juhudi hizo ni pamoja na  kuhakikisha  mpango wa kuwalipa Wazee Pencheni Jamii unakuwa endelevu kwa kuwekewa masharti bora kupitia Sheria hiyo.

Akiwasilisha mswada wa Sheria ya kuweka masharti yanayohusiana na haki na huduma za Ustawi wa Wazee, na kuanzisha mpango wa Pencheni Jamii amefahamisha kuwa Sheria hiyo inaanzishwa ili kuwawezesha Wazee kuwa na haki ya kutambuliwa pamoja na kushirikishwa katika huduma za Kijamii ikiwemo Afya Usafiri na Michezo.

Wakichangia mswada huo Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wameiomba Serikali kuweka muongozo wa Wazee kuhusu huduma za Usafiri ikiwa ni pamoja na kulipa nusu nauli.

Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wameupitisha Mswaada huo.

Comments are closed.

error: Content is protected !!